Trudno przecenić rolę piasku w budownictwie. Piasek jest jednym z pierwszych materiałów pojawiających się na placach budowy. Zakres jego zastosowania jest dość szeroki w pracach z fundamentami, w przygotowaniu do budowy oraz w różnego rodzaju pracach budowlanych.

Trudno przecenić rolę piasku w budownictwie. Piasek jest jednym z pierwszych materiałów pojawiających się na placach budowy. Zakres jego zastosowania jest dość szeroki w pracach z fundamentami, w przygotowaniu do budowy oraz w różnego rodzaju pracach budowlanych. Piasek budowlany wykorzystywany jest także podczas wiercenia studni głębinowej.

Ze względu na wysoką przepuszczalność wody i zdolność do równomiernego rozpraszania obciążeń, piasek jest bardzo często stosowany we wczesnych etapach budowy. Odgrywa ważną rolę w procesie kładzenia fundamentów. Fundament musi być maksymalnie chroniony przed wszelkimi ruchami gruntu, który zawsze pozostaje żywy. Piasek bez problemu radzi sobie z tym zadaniem. Zakrywają dno wykopu, zapewniając w ten sposób ochronę przed obciążeniami. Piasek znajduje również szerokie zastosowanie w produkcji różnych materiałów budowlanych. Jest niezmiennym elementem fugi. Jednak w produkcji materiałów budowlanych nie każdy piasek można wykorzystać jako surowiec. Zastanów się, jakiego rodzaju piasku byłoby mądrzej użyć podczas wylewania fundamentów, murowania, tynkowania i innych prac budowlanych – rzeki czy kamieniołomu?

Ważną rolę odgrywa charakterystyczna porowatość, wielkość cząstek oraz domieszki różnych minerałów.

Różnice:

 1. Piasek z kamieniołomu zawiera zbyt wiele obcych zanieczyszczeń, z których najbardziej szkodliwa jest glina. Glina zapobiega osadzaniu się składników w roztworze, negatywnie wpływa na wytrzymałość i mrozoodporność produktu końcowego;
 2. Kształt ziarna. Jeśli w procesie kruszenia skały powstają ziarna kanciaste, które poprawiają jakość roztworu, to ziarna piasku traktowane wodą są gładsze i bardziej okrągłe, ich przyczepność będzie zauważalnie mniejsza. Z tego punktu widzenia wygrywa piasek z kamieniołomów;
 3. Koszt piasku z kamieniołomów jest znacznie niższy niż koszt piasku rzecznego;
 4. Piasek rzeczny wyróżnia się niską wilgotnością, minimalną zawartością pierwiastków gliniastych i pylistych, doskonałą interakcją ze wszystkimi rodzajami zapraw cementowych, w tym klejami nowej generacji.
 5. Piasek rzeczny z piasku z kamieniołomów jest bardzo przyjazny dla środowiska.

Zapraszamy do składu kruszyw oraz piasku budowlanego

Zbrosławice, Ptakowice, Miedary, Wilkowice, Laryszów, Kamieniec, Wieszowa, Zawada, Karchowice, Jaśkowice, Księży Las, Połomia, Rybna, Opatowice, Repty Śląskie, Strzybnica, Pniowiec, Tarnowskie Góry, Bytom, Górniki, Stolarzowice, Sucha Góra, Tworóg, Brynek, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Boruszowice, Miasteczko Śląskie, Zalew Chechło, Nowe Chechło, Świerklaniec, Orzech, Nakło Śląskie, Radzionków, Łubie, Łubki, Jasiona, Kopienica, Wielowieś, Kotków, Wojska, Szałsza, Przezchlebie, Jaśkowice, Czekanów, Gliwice, Czechowice koło Gliwic, Żerniki, Zabrze, Grzybowice, Łabędy, Świętoszowice, Pyskowice, Dzierżno, Osiedle Mikoszowina, Lubliniec, Kokotek, Pusta Kuźnica

Wybór piasku

Wybór piasku na fundament rzeki lub kamieniołomu powinien opierać się na jego „czystości”.

Określanie jakości piasku pod kątem zawartości gliny w domu:

 1. Wsyp piasek do małego pojemnika;
 2. Zalej piasek czystą wodą i dobrze wymieszaj.

Jeśli woda ma silne zmętnienie, to możemy mówić o obecności w piasku dużej ilości kurzu i gliny. Jeśli umyty piasek z kamieniołomu nadal zawiera niewielką ilość zanieczyszczeń, możesz go również zabrać. Ale w przypadku piasku rzecznego nie można bać się obecności w nim wtrąceń gliny i nie bać się, że z ich powodu fundament zacznie pękać.

Pomimo tego, że piasek kamieniołomowy i rzeczny są równie poszukiwane w produkcji betonu, niedopuszczalne jest stosowanie piasku wydobywanego w kamieniołomach do mieszania niektórych zapraw (na przykład: robienie suchego tynku).

Piasek rzeczny, ze względu na swoją zdolność do perfekcyjnego przepuszczania wody, znacznie lepiej nadaje się również do prac melioracyjnych niż piasek odkrywkowy.

Tak więc przy wyborze materiału należy zwrócić szczególną uwagę na jakość pozyskiwanego piasku, wtedy wynik Twojej pracy wytrzyma wszelkie kontrole.

Sugerujemy zastosowanie metody obliczania wymaganej ilości piasku podczas przygotowywania podłoża pod fundamenty, nawierzchnie drogowe, chodnikowe:

Współczynnik zagęszczenia piasku – 1,1m3, ciężar właściwy 1,5.

Przykład obliczenia zużycia piasku na 1 m2 piaszczystego podłoża o grubości 100 mm:

Obliczamy objętość na 1 m2 takiej podstawy: 0,1 m (grubość – 100 mm) x 1,0 m (szerokość) x 1,0 m (długość) = 0,1 m3.

Zużycie piasku w t: 0,1 m3 (objętość) x 1,1 (współczynnik zagęszczenia) x 1,5 (ciężar właściwy piasku) = 0,165 tony.

Łącznie do ułożenia 1 m2 podsypki o grubości 100 mm potrzebne będzie 0,165 tony piasku.

Zastosowanie piasku w filtrowaniu wody – separatory, oczyszczalnie ścieków

Piasek jest jednym z najczęściej używanych materiałów w procesach filtracji wody, zarówno w separatorach, jak i oczyszczalniach ścieków. Działa jako naturalny filtr, który pomaga usunąć zanieczyszczenia z wody.

 1. Separatory piaskowe: Separatory piaskowe są urządzeniami, które wykorzystują grawitację do oddzielania piasku i innych cięższych cząstek od wody. Woda wpływa do separatora, gdzie cięższe cząstki, takie jak piasek, opadają na dno zbiornika, podczas gdy lżejsza woda pozostaje na górze. Ta metoda jest często stosowana w przemyśle, gdzie woda może zawierać duże ilości piasku lub innych ciężkich cząstek.
 2. Filtry piaskowe w oczyszczalniach ścieków: W oczyszczalniach ścieków, filtry piaskowe są często używane do usunięcia drobnych cząstek zanieczyszczeń z wody. Woda przepływa przez warstwę piasku, który działa jak gąbka, zatrzymując i adsorbując cząstki zanieczyszczeń. Filtry piaskowe są skuteczne w usuwaniu zarówno organicznych, jak i nieorganicznych zanieczyszczeń, w tym bakterii, wirusów, glonów, grzybów, pestycydów, metali ciężkich i innych.
 3. Oczyszczanie biologiczne: Piasek jest również używany w biologicznych systemach oczyszczania ścieków, takich jak filtry biologiczne lub „biopaski”. W tych systemach, piasek jest domem dla mikroorganizmów, które rozkładają organiczne zanieczyszczenia w wodzie.
 4. Filtry wielowarstwowe: W niektórych systemach filtracyjnych, piasek jest częścią filtra wielowarstwowego, który może zawierać również węgiel aktywny, żwir i inne materiały. Każda warstwa ma inną wielkość ziaren i jest przeznaczona do usunięcia różnych typów zanieczyszczeń.

Piasek jest więc niezwykle ważnym elementem w procesach oczyszczania wody, ze względu na jego zdolność do adsorpcji zanieczyszczeń, niski koszt i szeroką dostępność.

Oceń: