Instrukcja montażu nawierzchni z kostki brukowej


Naszym pierwszym zaleceniem dla prawidłowej pracy brukarskiej jest skorzystanie z wyspecjalizowanego montera kostki brukowej . Ale ponieważ Twoje zainteresowanie zaangażowaniem się w architekturę krajobrazu zasługuje na zaspokojenie, przedstawiamy główne kroki, jakie należy podjąć, aby utwardzić nawierzchnię przeznaczoną dla ruchu pieszego lub lekkiego. Pierwszym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest realizacja projektu, która musi uwzględniać ukształtowanie terenu, przeznaczenie prac, kryteria funkcjonalne, a także estetykę.

Potrzebne materiały przy układaniu kostki brukowej

  • Młotek gumowy, poziomica, rury o średnicy 3-6 mm, łopata, taczka, lina budowlana, ruletka, miotła;
  • Płyta wibracyjna z gumową podeszwą;
  • Gilotyna do cięcia kostki brukowej;
  • Kostka brukowa / płytki. Obliczenie potrzebnej kostki brukowej (sztuk) wykonuje się dzieląc powierzchnię nawierzchni przez powierzchnię roboczą nawierzchni: (długość nawierzchni + minimalna szerokość spoiny) x (szerokość nawierzchni + minimalna szerokość spoiny).
kostka brukowa firma Gliwice Pyskowice - Etapy montażu kostki brukowej

Wykonanie nasypu:


Po dokonaniu pomiarów obszar jest odgraniczony kłodami i sznurkiem. Kontynuuje to rozbiórkę terenu, usuwając warstwę ziemi o grubości ok. 3 tys. 10-35 cm. Celem jest uzyskanie lekkiego spadku o płaskiej powierzchni. Infrastrukturę wykonuje się poprzez zagęszczenie warstwy podsypki lub tłucznia (min. 20 cm). Zagęszczanie odbywa się w kolejnych warstwach za pomocą płyty wibracyjnej. W celu poprawienia nośności gruntu i zapobieżenia wnikaniu warstwy żwiru w grunt, przed położeniem wypełnienia na gruncie można nałożyć warstwę geowłókniny.

Montaż krawędzi:


Krawężniki montuje się przed wsypaniem ostatniej warstwy piasku, po wcześniejszym zagęszczeniu infrastruktury. Elewacje krawężników będą przekazywane za pomocą poziomu, a wyrównanie za pomocą teodolitu. Krawężniki montowane są na fundamencie betonowym o wymiarach około 10×15 cm dla krawężników małych i 10×20 cm dla krawężników drogowych. Następnie jest rozkładany na bok, aby przejąć wysiłki przekazywane przez platformę.

Poziomowanie nawierzchni:


Po prawidłowym ułożeniu krawężników układa się warstwę piasku o uziarnieniu 0-4 mm, połączoną z warstwą o uziarnieniu 8-16 mm o grubości około 6 cm. Piasek jest zagęszczany za pomocą płyty wibracyjnej, a warstwa nośna jest wyrównywana. Celem jest zapewnienie minimalnego nachylenia 1%. Do wyrównywania piasku służą rury o średnicy 3-6 mm. Rury są umieszczone równolegle i na żądanej wysokości; za pomocą prostownicy wyrównuje się między nimi piasek. Nie wejdzie na ostateczną powierzchnię piasku!

Montaż kostki brukowej


Układanie kostki rozpoczyna się pod kątem 90 stopni lub w linii prostej, aby jak najbardziej nie przycinać. Kostki układa się obok siebie na warstwie piasku, po wyrównaniu i lekko ubija gumowym młotkiem. Kostki są cięte na krawędziach za pomocą gilotyny lub tarczy diamentowej. Po ułożeniu pierwszych kostek należy sprawdzić nachylenie rzutu kulą, aby zapewnić prawidłowy odpływ.

brukarstwo brukowanie
brukarstwo brukowanie

Stosowanie dylatacji i fug

Po ułożeniu kostki brukowej na wybraną powierzchnię posypie się warstwą drobnego i suchego piasku, który następnie rozprowadzi się miotłą między spoinami. Piasek rozprowadza się na całej powierzchni i pozostawia do wyschnięcia, jeśli to konieczne, przed dojrzewaniem. Zmieść pozostały piasek z kostki brukowej, a następnie zagęścić nawierzchnię płytą wibracyjną. Ponownie posyp drobnym piaskiem w celu wypełnienia spoin, zapewniając w ten sposób większą odporność na nacisk na nie w warunkach ruchu drogowego. Wreszcie utwardzona powierzchnia ponownie dojrzewa. Mocowanie i wibrowanie nawierzchni odbywa się tylko przy suchej pogodzie. Spoiny należy okresowo uzupełniać!

Kostka brukowa w okolicy przydomowej oczyszczalni ścieków

Układanie kostki brukowej w okolicy przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga szczególnej uwagi, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu oczyszczania oraz trwałość i estetykę nawierzchni. Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków ma swoje specyficzne wymagania i ograniczenia, dlatego przed przystąpieniem do pracy warto skonsultować się z producentem systemu lub specjalistą, aby upewnić się, że wszystkie działania są zgodne z zaleceniami i nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie oczyszczalni.

Budowa systemu deszczowego

Budowa kanalizacji deszczowej z klapą zwrotną oraz filtrem antyodorowym wymaga kilku etapów, a wykonanie jej w trakcie prac brukarskich wiąże się z dodatkowymi krokami. Oto ogólny opis procesu budowy:

Przygotowanie terenu: przed rozpoczęciem prac należy oczyścić teren z istniejących nawierzchni oraz dokładnie ocenić warunki gruntowe.

Projektowanie i wybór odpowiednich materiałów: na podstawie analizy terenu i potrzeb klienta należy zaprojektować układ kanalizacji deszczowej. W tym etapie ważne jest wybranie odpowiednich materiałów, takich jak rury i kolana, które będą wytrzymałe i odporność na czynniki atmosferyczne.

Wykopanie rowów: należy wykopać rowy, w których będą umieszczone rury kanalizacyjne. W przypadku budowy kanalizacji deszczowej podczas prac brukarskich, wykop powinien być wykonany na odpowiedniej głębokości, w taki sposób, aby nie zakłócać istniejącej nawierzchni.

navotech Klapa Zwrotna
navotech Klapa Zwrotna

Instalacja rur: po wykopaniu rowów, należy zainstalować rury kanalizacyjne wzdłuż wyznaczonego układu. W przypadku kanalizacji deszczowej z klapą zwrotną, należy umieścić klapy zwrotne w strategicznych miejscach, aby zapobiec cofaniu się wody deszczowej do rur kanalizacyjnych. W przypadku filtrowania antyodorowego, należy umieścić filtry na końcu rur kanalizacyjnych.

Połączenie rur: po zainstalowaniu rur, należy je połączyć, aby stworzyć jednolity system kanalizacyjny.

Wypełnienie rowów: po zakończeniu instalacji rur, należy wypełnić rowy odpowiednim materiałem, aby zapobiec osunięciu się ziemi.

Ułożenie nawierzchni: po zakończeniu prac kanalizacyjnych, należy ułożyć nową nawierzchnię, uwzględniając istniejący układ rur kanalizacyjnych oraz umieszczenie klap zwrotnych i filtrów antyodorowych.

W przypadku budowy kanalizacji deszczowej z klapą zwrotną oraz filtrem antyodorowym podczas prac brukarskich, ważne jest zapewnienie odpowiedniej głębokości wykopu oraz koordynacja prac brukarskich i instalacyjnych, aby zapobiec uszkodzeniu nowej kanalizacji podczas układania nawierzchni.

BŁĘDY W WYKONANIU:

  • Brak płaskości podestu chodnikowego.
  • Niewłaściwe cięcia na styku chodnika z krawężnikami.
  • Montaż chodnika poniżej poziomu krawężników.
  • Rzędy chodnika lub krzywo zamontowane krawężniki.
  • Nieprawidłowe wyrównanie.
  • Za mało piasku między złączami.
5/5 - (1 vote)